Master Chen Ziqiang chen ziqiang jorge riscardoni Jan 07, 2024

Shifu Chen Ziqiang is back in Algeciras, Spain!

18th March 2024 to 28 March 2024

Chenjiagou Taijiquan School Spain
Chen Ziqiang Taiji Academy
Authorized representative in Spain for the dissemination of Chen Family Taijiquan

Jorge Riscardoni 陈少武
Technical Director of Chen Shi Taiji Spain

21st...

Continue Reading...
Master Jorge Riscardoni jorge riscardoni master Jan 07, 2024

Jorge Riscardoni, also known as Chen Shao Wu in China, is the 21st Generation of Chen Family Taijiquan and a disciple of Master International Chen Ziqiang. He is a 6th Dan of Wushu - Taiji by the Wushu Association of China, 2nd Dan of Wushu by the Spanish Judo and Associated Sports Federation,...

Continue Reading...